dinsdag, 8. mei 2007 - 21:13

Zes jaar en tbs geëst tegen ontuchtpleger

Zeist

Zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Deze eis vorderde de officier van justitie vandaag tegen de 58-jarige Zeistenaar die ervan verdacht wordt zich in de periode 1995 - 2002 schuldig te hebben gemaakt aan seksueel misbruik van een aantal destijds zeer jonge meisjes.

In haar requisitoir beschreef de officier hoe de man steeds iets verder ging in zijn handelingen, een patroon dat bij meer slachtoffers te herkennen valt en wat uiteindelijk leidde tot ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

De schriftelijke slachtofferverklaringen maakten duidelijk hoe schrijnend het misbruik is geweest en hoe groot de gevolgen voor de meisjes, die nu pas aan het begin van een herstelproces zijn. Twee slachtoffers legden ter zitting een verklaring af in het feitenonderzoek. Hun verklaringen waren gedetailleerd en consistent. De verdachte daarentegen erkende wel het strelen boven en onder de kleding, maar ontkende het seksueel binnendringen.

De getuigen-deskundigen konden geen van beiden met zekerheid de diagnose pedofilie stellen. Er was geen sprake van een persoonlijkheidsstoornis, de verdachte ontkent de feiten en dit maakt dat er niet gesproken kan worden van een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat er geen feiten op de tenlastelegging staan na 2002.

De officier stelde dat de conclusie dat er na 2002 niets strafbaars meer is gebeurd niet is gerechtvaardigd. Tot de aanhouding in 2006 kwamen er meisjes bij de verdachte over de vloer en op de computer van de verdachte zijn recente kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen, onder andere van een buurmeisje. "Het openbaar ministerie heeft er geen vertrouwen in dat verdachte zonder enige vorm van behandeling of begeleiding het plegen van dit soort feiten achterwege zal laten", zei de officier, die hierop de maatregel van tbs met dwangverpleging, naast een gevangenisstraf van zes jaar vorderde.
Provincie:
Tag(s):