maandag, 14. mei 2007 - 10:32

Zesde kunstwerk vaarweg Lemmer-Delfzijl onthuld

Uitwellingerga

'Iemand anders kijkt naar de langzame tocht van de wolken boven het wijde water en de grazige weiden. Iemand anders luistert naar de voortzoevende auto’s en vrachtwagens over de weg onder het water door.' Dit zijn de twee regels van het zaterdagmiddag onthulde kunstwerk op het aquaduct bij Uitwellingerga .

Dit kunstwerk van Martin Reints en Jacques Peeters is de zesde van twaalf WOORDENSTROOMkunstwerken die gerealiseerd worden langs de vaarweg Lemmer-DelfzijlWOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken ontstaat langs de drie kanalen in de provincies Groningen en Fryslân.

Vanaf het water gezien markeert de tekst de onderdoorgang van het autoverkeer. Volgens Reints en Peeters komen er regelmatig mensen naar deze plek om voor zich uit te staren. Iedereen die wel eens met ingespannen aandacht naar een landschap heeft gekeken kent het gevoel ongemerkt in de omgeving op te gaan. Dit verschijnsel was voor hen het uitgangspunt om voor deze plek twee regels tekst samen te stellen die het beeld oproepen van een fictieve persoon die alles wat in het omringende landschap gebeurt in zich op neemt.

De waarneming van een anoniem personage, opgeroepen door twee tekstregels die als een soort onderschrift in een veranderlijke prentbriefkaart staan gedrukt, maakt volgens Reints en Peeters de passant of bezoeker opmerkzaam op het bijzondere karakter van de omgeving.

Het kunstwerk is onderdeel van het kunstproject WOORDENSTROOM dat in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Aanleiding voor het kunstproject zijn de verbeteringswerken; de vaarweg wordt verbreed en verdiept en de doorvaarhoogte van bruggen wordt vergroot. De vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl, en is een belangrijke schakel in het Europees vaarwegennet. Haar rol voor de aan- en/of afvoer van goederen is ook voor de regio van grote betekenis. In totaal worden 12 taalkunstprojecten langs de vaarweg gerealiseerd door koppels geformeerd uit enerzijds typografen/kunstenaars en anderzijds dichters/schrijvers.
Provincie:
Tag(s):