donderdag, 1. februari 2007 - 11:00

Zet ICE systeem in je mobiele telefoon

Zeist

Een ambulancemedwerker is opgevallen dat dikwijls bij een ongeval, de slachtoffers een mobiele telefoon bij zich hebben, maar het urgentiepersoneel niet weet welke personen die in het adresboek staan gewaarschuwd moet worden.

De ambulancemedewerker vraagt daarom een ieder een duidelijk herkenbaar systeem in te voeren, te weten het ICE-systeem. Dat betekent In Case of Emergency. De ambulancemedewerker stelt voor dat iedereen in zijn mobiele telefoon een adres aanmaakt onder deze naam, waarbij het telefoonnummer van de persoon die gebeld moet worden in geval van nood.

Indien er meerdere nummers moeten worden aangemaakt kan men de volgorde aangeven met ICE1, ICE2 enz. Inmiddels is het ICE waarschuwingssysteem ook in het buitenland bekend aan het worden.
Provincie:
Tag(s):