donderdag, 1. november 2007 - 8:37

Zeven miljoen woningen in Nederland

Arnhem

In de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf wordt op 5 november gevierd dat de woningvoorraad de grens van de zeven miljoen heeft bereikt.
Rond 1896 doorbrak de woningvoorraad de grens van één miljoen woningen. In 1934 werd de grens van 2 miljoen bereikt. Hierna duurde het tot 1962 voordat de grens van de drie miljoen woningen werd gepasseerd.

Vanaf 1962 tot en met 1992 is de woningvoorraad iedere tien jaar met een miljoen gestegen. Vijftien jaar geleden, in 1992, bereikte de woningvoorraad de zes miljoen. In 2007 is de grens van de zeven miljoen woningen bereikt.

In de periode 1921–2006 zijn bijna 7 miljoen woningen opgeleverd, waarvan ruim 6 miljoen door nieuwbouw. Daarnaast zijn er in deze periode ruim 1 miljoen woningen gesloopt. Sinds 1921 zijn per jaar gemiddeld ruim 76 duizend nieuwe woningen opgeleverd. In 1973 is het aantal gereedgekomen woningen met 155 duizend het hoogst.
Provincie:
Tag(s):