vrijdag, 14. december 2007 - 11:00

Zeventiende eeuwse kerstviering

Franeker

Sinds een aantal jaren is het traditie in de Martinikerk van Franeker om op de tweede kerstdag een combinatie van orgelconcert en samenzang te hebben. Ook dit jaar kunt u weer genieten van mooie kerstmuziek en samenzang, maar in een wat andere vorm dan gebruikelijk, namelijk die van de Christmette.

De Christmette is een uit de middeleeuwen stammend gebruik. Oorspronkelijk is het een in de heilige nacht gezongen morgengebed op de kerstmorgen om 0.25 uur. Na de reformatie werd dit tijdstip verplaatst naar eerste kerstdag. De Christmette is een zeer feestelijke dienst met heel veel muziek, zowel vocaal als instrumentaal. De gemeente en het publiek hebben een belangrijke inbreng in de vorm van samenzang.
Provincie:
Tag(s):