vrijdag, 21. december 2007 - 11:17

Ziektekostendekking op de Nederlandse Antillen

Den Haag

Mensen met een Nederlands pensioen op de Nederlandse Antillen krijgen met ingang van 1 juli 2008 een verplichte ziektekostenregeling. Hierdoor hebben zij en hun gezinsleden recht op zorg in de Antillen. Dit staat in het wetsvoorstel ’Ziektekostendekking voor Nederlands-gepensioneerden in de Nederlandse Antillen’ dat minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Deze groep gepensioneerden had bij de regeringen van Nederland en de Nederlandse Antillen aangedrongen op deze regeling. De verschillende sociale ziektekostenverzekeringen in de Nederlandse Antillen zijn namelijk niet voor iedereen toegankelijk. Ook zijn de premies van particuliere ziektekostenverzekeringen na de invoering van de Zorgverzekeringswet sterk gestegen.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om zonder risicoselectie bij te verzekeren voor hogere klassenligging in het ziekenhuis.
Categorie:
Tag(s):