zaterdag, 10. maart 2007 - 10:35

Zone betaald parkeren uitgebreid

Utrecht

In het tweede kwartaal van 2007 vindt uitbreiding plaats van betaald parkeren in delen van de wijken Lombok, Nieuw Welgelegen en Schildersbuurt. Bij een draagvlakmeting is gebleken dat bewoners, winkeliers en bedrijven in deze gebieden in meerderheid voor betaald parkeren zijn.

In een deel van de wijken Lombok, Nieuw Welgelegen en Schildersbuurt is in januari 2007 een draagvlakonderzoek naar invoering van betaald parkeren gehouden. Aanleiding voor de draagvlakmeting was een groot aantal signalen over een te hoge parkeerdruk. In Lombok en Schildersbuurt was al eerder een draagvlakmeting gehouden. Toen bleek onvoldoende draagvlak voor invoering van betaald parkeren aanwezig in het gebied waar nu opnieuw een meting gehouden is. In Nieuw Welgelegen was nog niet eerder een draagvlakmeting gehouden.

Na verwerking van de teruggestuurde enquêtes, bleek dat in alle drie de enquêtegebieden een meerderheid voor invoering had gestemd. In Lombok was dit 54,7%. In Nieuw Welgelegen en Schildersbuurt was dit respectievelijk 62,2% en 62,1%. Deze uitslag betekent dat in alle drie de enquêtegebieden betaald parkeren wordt ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):