vrijdag, 2. februari 2007 - 9:19

Zorg voor veiligheid van gasleidingen

Winterswijk

Eind 2006 heeft de gemeente een erkend installatiebedrijf de opdracht gegeven om de kwaliteit van de gasleidingen bij een aantal woningen in de Abeelstraat en de Jasmijnlaan te controleren. Een aantal gasleidingen werden direct afgesloten of vervangen.

Woningcorporatie De Woonplaats heeft hierop ook direct actie ondernomen, door de gasleidingen onder haar woningen in deze straten te laten repareren of vervangen.

Omdat gas een belangrijke rol speelt in ieder huishouden, wijst de gemeente Winterswijk nadrukkelijk op het belang van het onderhoud van gasinstallaties in woningen.

Vlak voor de kerst in 2006 heeft de gemeente Winterswijk een erkend installatiebedrijf de opdracht gegeven om bij een aantal woningen van een bepaald type in de Abeelstraat en de Jasmijnlaan, de kwaliteit van de gasleidingen te controleren. Dit naar aanleiding van een aantal meldingen van gaslekkages in de Abeelstraat. Van de in totaal 102 gecontroleerde woningen, moesten in 7 woningen de gasleidingen direct afgesloten en vervangen worden.

De gemeente heeft aan bewoners van 17 woningen een brief gestuurd dat de gasleidingen binnen drie maanden vervangen moeten worden. De gasleidingen in de overige 78 woningen zijn goedgekeurd. Deze bewoners hebben wel een brief van de gemeente gekregen met het advies om de staat van de gasleidingen in de toekomst goed in de gaten te houden.

Woningcorporatie De Woonplaats heeft naar aanleiding van deze actie direct haar verantwoordelijkheid genomen; zij heeft de gasleidingen onder haar woningen in de Abeelstraat en de Jasmijnlaan allemaal laten repareren of vervangen.
Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in hun woning, dus ook voor de veiligheid van de gasinstallatie in huis. Dit betekent dat woningeigenaren er zelf voor moeten zorgen dat de gasleidingen in hun woning (binnenleiding) vanaf de gasmeter goed zijn onderhouden en dat de leidingen regelmatig door een erkend installatiebedrijf gecontroleerd worden.

Waar nodig worden maatregelen genomen, zoals het vervangen van de gasleiding. De afgelopen jaren heeft De Woonplaats het merendeel van de Winterswijkse woningen -ouder dan 20 jaar- gecontroleerd. Voor 2007 staan er nog zo'n 50 op stapel.
Provincie:
Tag(s):