donderdag, 11. januari 2007 - 10:29

Zuidhorn onderzoekt behoefte aan sportvoorzieningen

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn laat een onderzoek houden naar de behoefte aan sportvoorzieningen. De gebruikers van zowel binnen- als buitensportaccommodaties hebben een schriftelijke enquête ontvangen om hun behoefte aan voorzieningen aan te geven. De enquête maakt deel uit van het behoefteonderzoek, dat in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders wordt uitgevoerd door het ingenieursbureau Oranjewoud. Gebruikers van sportaccommodaties kunnen precies aangeven wat hun knelpunten en ambities zijn. Daarnaast worden de sportverenigingen actief betrokken bij het behoefteonderzoek. Zowordt er ook met afgevaardigden gesproken.

Naast deze gegevens worden ook landelijke en regionale onderzoeken, gegevens van sportbonden en ervaringsgegevens van Oranjewoud in het onderzoek betrokken. Het geheel geeft het gemeentebestuur een zo goed mogelijk inzicht in de huidige en toekomstige vraag naar sportvoorzieningen. De verwachting is dat de uitkomst van het onderzoek in het voorjaar aan de raad wordt gepresenteerd.

Aanleiding voor het onderzoek zijn ontwikkelingen in de gemeenten, die een grote invloed kunnen hebben op het aanbod van sportvoorzieningen. Zo wordt de kern Zuidhorn uitgebreid met de nieuwe woonwijk Oostergast. Tot 2015 komen er 1100 woningen bij en neemt de bevolking met 44 procent toe. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van sportvoorzieningen.

Verder geven verschillende buitensportverenigingen aan dat de capaciteit van de door hen gebruikte accommodaties momenteel onvoldoende is. Als sportminnende gemeente vindt Zuidhorn dat ook in de toekomst een goed aanbod van sportvoorzieningen belangrijk is. De realisatie van de nieuwe woonwijk maakt het mogelijk om in samenhang met andere ontwikkelingen het sportaanbod te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):