dinsdag, 30. oktober 2007 - 16:43

Zuidhorn subsidieert bordenproject van Wierde en Dijk

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn heeft besloten om de vereniging Wierde en Dijk een subsidie te verstrekken van € 1.000 voor een bordenproject nabij het informatiecentrum Lammerburen in Oldehove.

Wierde en Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen, heeft plannen om rondom het informatiecentrum vier informatieborden te plaatsen waarmee passanten worden geïnformeerd over agrarisch natuurbeheer, weidevogelbescherming en het nut daarvan voor natuur en landschap. Het college heeft sympathie voor het bordenproject omdat het uitleg geeft over agrarisch natuurbeheer en omdat het de kennis over de natuurwaarden en het Groninger Landschap vergroot.

De vereniging Wierde en Dijk is onder meer actief op het gebied van weide- en akkervogels, landschapsbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen, cultuurhistorie, voetpaden langs boerenland, voorlichting en educatie.

Behalve bij Lammerburen wil Wierde en Dijk ook borden plaatsen op het grondgebied van De Marne en Loppersum.
Provincie:
Tag(s):