vrijdag, 26. januari 2007 - 14:17

Zuidhorn wil met inwoners plannen maken voor Wmo

Zuidhorn

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De nieuwe wet ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Ook regelt de Wmo de hulp bij het huishouden. Daarnaast zorgt invoering van deze wet ervoor dat mensen goede informatie over de hulp en ondersteuning kunnen krijgen.

De gemeente is verantwoordelijk voor alles wat in de wet is geregeld. Zij maakt ook de plannen voor de Wmo. De gemeente Zuidhorn wil dit niet alleen doen, maar samen met haar inwoners. Daarom wordt een adviesraad Wmo opgezet. Het wordt een groep van mensen, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het brede terrein van de Wmo.

De adviesraad Wmo Zuidorn wordt ingesteld door het college. De raad krijgt de nodige ambtelijke en inhoudelijke ondersteuning. De taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de adviesraad Wmo Zuidhorn zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is te downloaden op www.zuidhorn.nl.

Binnenkort start de gemeente met de werving van leden voor de adviesraad Wmo.
Provincie:
Tag(s):