zaterdag, 24. november 2007 - 17:33

Zweedse otter uitgezet in de Rottige Meente

Vrijdag is voor de dertigste keer een otter uitgezet in Nederland; deze keer is de otter uitgezet in natuurgebied Rottige Meente in Friesland. Naar schatting leven er nu ruim 20 otters in Nederland. Het bijplaatsen van otters is nog steeds nodig om voldoende genetische variatie in de populatie te houden. Ook wordt aangenomen dat een populatie van ongeveer 40 dieren pas voldoende groot is om zelfstandig te overleven.

De otters die nu leven in de Wieden, Weerribben en Rottige Meente blijken in uitstekende conditie te zijn. Er is ruim voldoende voedsel aanwezig, de waterkwaliteit in het leefgebied is goed en de otters blijken zich bijzonder snel voort te planten. Vrouwtjes blijken al op een leeftijd van 2 jaar jongen te krijgen. Inmiddels is al een derde generatie otters aanwezig in het gebied.

Verkeer blijft de grootste bedreiging voor de otter in Nederland. Verkeersmaatregelen die zijn genomen zoals het plaatsen van rasters langs wegen en tunnels onder wegen blijken echter tot resultaten te leiden. Zo gebruiken de otters de tunnels in toenemende mate, blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra.

De otter die nu is uitgezet is afkomstig uit Zweden. Het is niet eenvoudig om voldoende jonge otters van de juiste genetische afkomst te verkrijgen. De otters moeten ook niet gewend zijn aan mensen, omdat ze zich in Nederland volledig zelfstandig in het wild moeten kunnen redden.
Provincie:
Tag(s):