donderdag, 22. februari 2007 - 21:36

Zwolle steekt 9 miljoen euro in dak- en thuislozenbeleid

Zwolle

De gemeente Zwolle krijgt 6 miljoen euro van het Rijk voor de zorg aan dak- en thuislozen. Uit eigen middelen zal hier nog eens 3 miljoen euro aan worden toegevoegd. Dit is vastgelegd in het door B&W vastgestelde Stedelijk Kompas Zwolle. Zwolle telt ongeveer 250 daklozen. De gemeente wil de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep verbeteren. De richting van het dak- en thuislozenbeleid van de komende jaren zal worden bepaald door de hoofddoelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle.

De doelstellingen van het Stedelijk Kompas Zwolle zijn afgeleid van de ambitie de zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Daarnaast zet de gemeente in op minder daklozen en minder overlast. Zo wil de gemeente dat in 2014 voor minstens 60% van de dak- en thuislozen huisvesting- en dagbesteding is geregeld. Alle 250 daklozen moeten in een traject zijn opgenomen in datzelfde jaar.

De gemeenteraad van Zwollen en de Overheid moeten nog hun goedkeuring geven aan de Stedelijk Kompas van Zwolle. Hierna kan een programmaplan opgesteld worden. In dit plan worden concrete activiteiten beschreven en de bijdrage die ze moeten leveren aan de realisatie van de doelstellingen.
Provincie:
Tag(s):