donderdag, 10. april 2008 - 19:23

100 leerlingen aangesproken op Dag van de Leerplicht

Almere

Voor veel leerlingen die even het schoolterrein hadden verlaten was het schrikken. Het was vandaag, 10 april 2008, de ‘ Dag van de Leerplicht’ en daarom was een groep leerplichtambtenaren samen met onderwijswethouder Martine Visser op pad om spijbelende leerlingen te zoeken.

In de Stationsstraat en rondom het station in Stad werden diverse groepen leerlingen aangesproken door de eveneens aanwezige politieagent. Namen, klassen en tijdstippen werden genoteerd, net als de reden waarom de leerlingen in de stad liepen, en niet op school zaten. Lesuitval en tussenuren was het meest gehoorde verhaal. Of dat klopt wordt allemaal nagetrokken door de leerplichtambtenaar. Als een leerling toch in de les had moeten zitten, kan hij of zij een brief thuis verwachten.

De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie OCW en haar leerplichtambtenaren om extra aandacht te schenken aan het belang van leren en leerplicht. Dit jaar staat de dag in het teken van het recht om te leren.

Leren is niet alleen een plicht, maar je moet het ook als een recht voelen. Namelijk het recht om jezelf te ontwikkelen via onderwijs. Om dat aan leerlingen te vertellen, werden door de wethouder en de leerplichtambtenaren pamfletten uitgedeeld.

Spijbelen is ongewenst. De wettelijke leerplicht wordt ontdoken –spijbelen is een misdrijf- , de leerling mist een stuk opvoeding en ontwikkeling en er is een gerede kans dat een leerling straks zonder diploma de school verlaat. Ook kent spijbelen speciaal groepsgedrag, wanneer één leerling spijbelt en er ongestraft mee wegkomt, zullen meer leerlingen gaan spijbelen.

Als een leerling te vaak wegblijft waardoor de school zelf niet meer kan optreden, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Deze kan het gesprek aangaan met de ouders en leerling, om voor omstandigheden te zorgen waarin het kind wel weer naar school kan. Ook kan deze ambtenaar uiteindelijk een boete opleggen, zowel aan de ouders als aan het kind zelf als hij ouder is dan 12.

In Almere werden bijna 100 leerlingen aangesproken door de wethouder en de leerplichtambtenaren.
Provincie:
Tag(s):