maandag, 22. december 2008 - 21:30

1000 sociale huurwoningen energiezuiniger

Groningen

Het college van B&W heeft in een raadsvoorstel aangegeven dat er in de komende twee jaar 1000 sociale huurwoningen in de stad energiezuiniger gemaakt worden. De woningen die in het bezit zijn van corporaties staan in de wijken Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk en De Hoogte. De gemeente subsidieert de corporaties om de woningen ten minste twee stappen te laten stijgen in de energietabel¹. Het streven naar energiebesparing past in de ambitie van het stadsbestuur om Groningen in 2025 energieneutraal te laten zijn.

In het voorstel aan de raad staan nog meer maatregelen om het energieverbruik in de bestaande woningvoorraad, zowel corporatief als particulier, terug te dringen. Zo wordt er gewerkt aan het bewustzijn van bewoners over hun energieverbruik, het stimuleren van het gebruik van groene stroom en het toepassen van nieuwe technologie en duurzame energie.

Het Energieloket van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen wordt uitgebouwd en geprofessionaliseerd zodat meer mensen de toegang tot stimuleringsregelingen weten te vinden. Verder wordt gestimuleerd dat bij aan- en verkoop van een woning een energielabel en een energieprestatieadvies overlegd kan worden. Ook worden Verenigingen van Eigenaren (VvE) opgeroepen om in de beheertaak meer te kijken naar energiebesparing en duurzaamheid. Ter stimulering worden aan VeE’s honderd energieprestatieadviezen aangeboden.
Provincie:
Tag(s):