maandag, 1. december 2008 - 16:02

12 Maanden gevangenisstraf voor verdachte ontucht

Utrecht

De rechtbank Utrecht heeft 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, opgelegd aan een vader voor het plegen van ontucht met zijn dochter en twee vriendinnetjes. Ook is hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

De rechtbank neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen tussen kind en vader heeft geschaad. Ontucht kan vaak langdurige en ernstige schade toebrengen aan de geestelijke gezondheid van slachtoffers. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij daar nimmer bij heeft stilgestaan en zijn eigen bevrediging vooropgesteld heeft. De rechtbank vindt het bovendien stuitend dat verdachte van zijn dochter en haar vriendinnetje ontuchtige foto's heeft gemaakt én heeft bewaard op zijn computer.

De rechtbank vindt de houding van verdachte tijdens de zitting en de gehele procedure verwerpelijk. Op geen enkel moment heeft de verdachte berouw getoond aan de slachtoffers. De verdachte wordt door de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar verklaard.

De officier van justitie had 18 maanden geëist. De rechtbank legt een lagere straf op onder meer omdat de verdachte voor een aantal feiten is vrijgesproken; het ging dan met name om het betasten en aaien van diverse lichaamsdelen bij zijn dochter. Daarnaast heeft de rechtbank in zijn overwegingen betrokken dat ruiten van de woning en auto van de verdachte zijn vernield, dat er zeer veel media-aandacht voor deze zaak is geweest en dat verdachte uit veiligheidsoverwegingen genoodzaakt was om onder te duiken.
*
De door de rechtbank op te leggen gevangenisstraf wordt gedeeltelijk voorwaardelijk opgelegd, om de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het vergoeden van een deel van de immateriële schade van de benadeelde partijen. Voor de ene benadeelde partij gaat het om een bedrag van € 1.000. Voor de andere is dat € 250. Voor het resterende deel kunnen de benadeelde partijen een civiele procedure starten.
Provincie:
Tag(s):