dinsdag, 13. mei 2008 - 17:32

1285 projecten op het platteland in vijf jaar tijd

Leeuwarden

De provincie Fryslân heeft in de periode 2001-2006 ruim 1285 projecten een flinke impuls gegeven. De zogenaamde Plattelânsprojekten hebben een totaalwaarde van
€ 348 miljoen euro, waarvan de provincie bijna € 50 miljoen heeft bijgedragen. “Het motto van de Plattelânsprojekten is ‘mensen, goede ideeën en geld bij elkaar brengen’ en dat heeft bijzonder goed gewerkt�; aldus gedeputeerde Anita Andriesen. “Het succes houdt nog niet op. Er liggen nog 300 projecten op de plank. Tot 2013 kunnen er ook nog nieuwe projecten ingediend worden.� Naast de provincie hebben de gemeenten, het Rijk, de Europese Unie, Wetterskip en derden een bijdrage geleverd.

Om de recreatie en het toerisme te versterken zijn er meer dan 100 projecten uitgevoerd. Ook zijn er ruim 30 projecten uitgevoerd om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en 60 projecten die de landbouw stimuleren. Er zijn meer en betere fiets-wandel en ruiterpaden gerealiseerd. Daarnaast zijn er projecten uitgevoerd op het terrein van onder andere kunst & cultuur, musea & educatie en water en milieu.

De afgelopen jaren zijn de Plattelânsprojekten steeds complexer geworden. Een goed voorbeeld hiervan is de herinrichting van het centrum van Koudum waar een multifunctioneel centrum is gebouwd, een jeugdsoos kwam en het voortgezet onderwijs behouden werd. Meer dan de helft van het budget werd besteed aan grote projecten die vooral in Zuid-Fryslân zijn uitgevoerd, hier is ook de meeste omzet behaald.

De komende jaren gaat het project Plattelânsprojekten verder. De komende jaren wil Fryslân inzetten op een betere kwaliteit van de projectaanvragen, een betere zichtbaarheid van de uitgevoerde projecten. Daarnaast wil de provincie de administratieve doorlooptijd terugbrengen.
Provincie:
Tag(s):