woensdag, 28. mei 2008 - 13:33

140 Illegale Chinezen in vreemdelingen-bewaring

Den Haag

De afhandeling van de asielverzoeken van de groep Chinezen die zich voor 1 april bij het aanmeldcentrum Ter Apel hadden aangemeld is bijna volledig afgerond. Op dit moment zitten circa 140 van hen in bewaring. Dit schrijft staatssecretaris Albayrak van Justitie dinsdag 28 mei aan de Tweede Kamer.

In de brief schrijft zij over de stand van zaken van de uitvoering van de motie Van de Camp die de regering oproept om alles in het werk te stellen om de terugkeer van de afgewezen asielzoekers van deze groep te bevorderen.

Het grootste deel van de inbewaring gestelde Chinezen is in bewaring gesteld toen bij de afhandelingen van hun verzoek bleek dat hun asielverzoek zou worden afgewezen.

Criminele antecedenten
Een groep van circa 30 chinezen werd al voorafgaande aan de behandeling van hun verzoek in bewaring gesteld. Deze mensen hadden criminele antecenten of hadden zich eerder aan het toezicht onttrokken. Ook enkele chinezen van de Ter Apelgroep die zich aan de meldplicht in de opvang onttrokken werden aangetroffen bij controles in Chinese horeca.

B9-regeling
Op dit moment zijn ongeveer 240 asielaanvragen afgewezen. Ongeveer 15 Chinezen zijn doorgestroomd naar de vervolgprocedure. In een tiental zaken betreft het mogelijk slachtoffers van mensenhandel die op grond van de B9-regeling in aanmerking komen voor verblijf. De B9-regeling is bedoeld voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel. Het doel ervan is slachtoffers van mensenhandel in staat te stellen aangifte te doen en de dreiging met onmiddellijke uitzetting weg te nemen.

Afspraken terugkeer naar China
Staatssecretaris Albayrak streeft ernaar om met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken tot afspraken te komen over de wijze waarop de terugkeerproblematiek op de gepaste niveau’s vanuit de Nederlandse regering bij de Chinese autoriteiten aan de orde gesteld kan worden.

Ook heeft zij samen met minister Hirsch Ballin van Justitie over dit onderwerp gesproken met de Chinese vice-minister van Justitie die deze week een bezoek brengt aan Nederland.
Provincie:
Tag(s):