maandag, 17. november 2008 - 18:58

150 keer geweld in half jaar tegen homo’s

Den Haag

In de eerste helft van dit jaar zijn er 1512 geweldsincidenten bij de politie bekend geworden met discriminatie als motief. Daarbij ging het in 150 gevallen om geweld tegen homo’s.

Het meeste kwam verbaal of schriftelijk geweld voor (33 procent): uitschelden, kwetsende briefjes, berichten op internet. Bij 28 procent van de incidenten was sprake van fysiek geweld, 23 procent betrof bedreiging of intimidatie en 11 procent betrof vernieling of bekladding van auto’s of huizen.

Het meest (32 procent) komt het geweld voor op straat, in de supermarkt of het openbaar vervoer. Daarnaast vindt het geweld plaats in de directe woonomgeving van de slachtoffers (26 procent) en op homo-ontmoetingsplaatsen of in homo-café’s (23 procent). De slachtoffers zijn voor het overgrote deel (89 procent) mannen, de daders meestal jongeren. In 86 procent van de gevallen zijn autochtone Nederlanders de daders of is geen dader benoemd. In 14 procent van de gevallen is de dader allochtoon.

Dit blijkt uit de rapportage over homofoob geweld die de ministers Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hirsch Ballin (Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De rapportage is opgesteld door het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit van de politie op basis van gegevens van de 25 regionale politiekorpsen en de spoorwegpolitie van het KLPD.
Provincie:
Tag(s):