maandag, 19. mei 2008 - 20:50

1,6 miljoen euro voor taalontwikkeling 0-4 jarigen

Emmen

Het ministerie van OCW gaat 1,6 miljoen euro investeren in de taalontwikkeling van 0 – 4 jarigen in de regio Zuidoost-Drenthe/Veenkoloniën, de provincie Drenthe gaat samenwerken met de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen om taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Staatssecretaris van onderwijs Sharon Dijksma, gedeputeerde Anneke Haarsma en de vier wethouders hebben dit maandagmiddag in Emmen bekendgemaakt.

Met de inzet van de middelen willen de partijen bereiken dat meer kinderen die taalstimulering nodig hebben worden bereikt. Dit gebeurt onder andere met taalstimuleringsprogramma’s op de peuterspeelzalen en het bevorderen van verdere professionalisering van peuterspeelzaalleidsters.

Diverse onderzoeken laten zien dat het opleidingsniveau in Drenthe onder het landelijk gemiddelde ligt. Met name in de sociaal economisch zwakkere regio’s, zoals Zuidoost Drenthe/Veenkoloniën is er sprake van forse taalachterstanden. Taal- en onderwijsachterstanden kunnen leiden tot schooluitval in het voortgezet onderwijs/ middelbaar beroepsonderwijs en talenten kunnen verloren gaan. Om als regio mee te blijven doen in de kenniseconomie moet het onderwijsniveau omhoog. De komende jaren willen provincie en gemeenten zich dan ook samen inspannen opdat elk kind in ieder geval goed kan rekenen en de Nederlandse taal goed beheerst.

Het probleem van taalachterstanden in Zuidoost Drenthe/Veenkoloniën heeft te maken met de aanwezige homogeen-autochtone bevolking en met de dikwijls lagere sociaal economische positie. Bovendien blijken ouders en leerkrachten vaker een te laag verwachtingsniveau ten aanzien van de kinderen te hebben.
Hoe eerder er zorg en aandacht is voor achterstanden bij kinderen, hoe beter ze geholpen kunnen worden. Met name in de voorschoolse periode en in het primair onderwijs liggen hiervoor veel kansen.

De middelen worden ingezet als uitbreiding op het project Spraakmakend. Dit project omvat een taalontwikkelingsprogramma voor 0-4 jarigen in Oost-Groningen. Met het geld kan het project worden uitgebreid naar Drenthe. Het project Spraakmakend is een taalontwikkelingsprogramma voor 0-4 jarigen. Het project past uitstekend binnen de samenwerkingsinitiatieven die zijn ontplooid via de “Agenda van de veenkoloniën�. In dit samenwerkingsverband van de Groningse en Drentse veenkoloniale gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en twee waterschappen, wordt gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen van het veenkoloniale gebied.
Provincie:
Tag(s):