vrijdag, 12. december 2008 - 8:59

16e-eeuwse sluis boven water

Weesp

De restanten van een sluis, die mogelijk in de tweede helft van de 16e eeuw is aangelegd als onderdeel van een dam over de Vecht. Dat is de belangrijkste opbrengst van archeologisch onderzoek bij fort Hinderdam, tussen Weesp, Nigtevecht en Nederhorst den Berg.

Het onderzoek vond plaats als uitvloeisel van het Restauratieplan Vecht. Een onderdeel van dat plan is dat er, volgens de monumentenwet, archeologisch onderzoek moet worden verricht voorafgaand aan sanering. In dit geval gaat het om bodemsanering van de rivier de Vecht, inclusief de Weespertrekvaart, de Gaasp en de Smalweesp.

De restanten van de sluis die onder water is gevonden, zijn ongeveer tien meter lang. Het gaat om een zware balkenconstructie en een houten sluisvloer. Eén van de balken is boven water gehaald om de ouderdom te kunnen bepalen, maar helaas was het materiaal daarvoor niet meer geschikt. Wel is op basis van resten baksteen met zachte kalkmortel duidelijk dat de sluis stamt uit de zestiende eeuw.

Historische bronnen hebben al eerder melding gemaakt van een dam met sluis bij fort Hinderdam. De vondst van de sluisrestanten toont het bestaan nu aan. Na aanleg van huidige zeesluis in Muiden in 1674 zijn dam en sluis bij fort Hinderdam gesloopt.
Provincie:
Tag(s):