vrijdag, 17. oktober 2008 - 14:15

17 aanhoudingen bij grote grenscontrole

Glanerbrug/Enschede

Tijdens een veiligheidscontrole bij grensovergangen op verschillende locaties in Enschede en Glanerbrug zijn in totaal zeventien personen aangehouden wegens uiteenlopende strafbare feiten. Elf verkeersdeelnemers werden bekeurd. Dit heeft de politie vrijdag 17 oktober bekendgemaakt.

Op donderdag 16 oktober voerde de politie Twente in samenwerking met de Gemeente Enschede, Koninklijke Marechaussee, Douane, parketpolitie, milieupolitie en de Duitse Polizei een grenscontrole uit op de N35 en bij de grensovergang in Glanerbrug.

Door het grensoverschrijdend politieteam (GPT) werd gesurveilleerd in het grensgebied. De controle vond plaats tussen 15.30 en 21.30 uur.
Het hoofddoel van de controle was het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan alcohol- en drugsgebruik in het verkeer, alsmede aan overtredingen van andere wetgeving.

Tijdens de controle werden elf bekeuringen uitgedeeld, waaronder vier keer voor het ontbreken van verlichting aan voertuigen, twee keer voor het niet dragen van de gordel en vier keer voor het niet tonen van vereiste documenten.

De auto van een 51-jarige man uit Enschede werd in beslag genomen, omdat de man niet kon aantonen dat het voertuig verzekerd was. De man kreeg bovendien een bekeuring, omdat de APK-keuring van het voertuig verlopen was.

De parketpolitie inde in totaal een bedrag van bijna 1400 euro aan openstaande boetes. Door alle samenwerkende instanties werden tijdens de controle negen personen aangehouden op Nederlands grondgebied.

Een 24-jarige man uit Ahaus (D) werd aangehouden, omdat hij een auto bestuurde terwijl hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De man kreeg een bekeuring en kon daarna weer in vrijheid gesteld worden.

Een 25-jarige man uit Gütersloh (D) werd aangehouden, omdat hij nog gesignaleerd stond wegens verdenking van opzettelijke vrijheidsberoving (ontvoering) en openlijke geweldpleging c.q. zware mishandeling. De man is voor nader onderzoek in verzekering gesteld.

Een 35-jarige man uit het Franse Marseille werd aangehouden, omdat hij onder invloed van drugs zijn auto bestuurde. De man kon na het accepteren van een transactievoorstel door de Officier van Justitie het bureau weer verlaten.

Een 56-jarige inwoner van het Hongaarse Budszentimihaly werd aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. Bij ademanalyse op het politiebureau blies de man echter beneden de grens van het maximaal toegestane alcoholpromillage, dus kon hij het bureau zonder verdere gevolgen weer verlaten.

Een 25-jarige Enschedeër en een 26-jarige man uit Gronau werden aangehouden, omdat in de auto waarin zij zaten een hoeveelheid wiet van circa 115 gram werd aangetroffen. Zij werden voor verhoor ingesloten.

Twee personen werden aangehouden wegens openstaande boetes. Een 53-jarige Enschedeër bleek nog ruim 500 euro te moeten betalen. Ook bleek hij nog te kunnen worden aangehouden in verband met de faillissementswet. De man is ingesloten op het politiebureau. Een 20-jarige Enschedeër had nog 10 boetes openstaan met een gezamenlijke waarde van ruim 750 euro. Na betaling kon de man het politiebureau weer verlaten.

Tenslotte werd een 25-jarige Enschedeër aangehouden, omdat in zijn auto een ploertendoder werd aangetroffen. De man kon na een verklaring te hebben afgelegd weer in vrijheid worden gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Op Duits grondgebied vonden eveneens acht aanhoudingen plaats, door de Duitse Polizei. Zeven personen werden aangehouden wegens bezit van een (gebruikers)hoeveelheid drugs. Eén persoon werd aangehouden wegens het rijden onder invloed van drugs.

De Douane controleerde twee bestuurders van motorvoertuigen die nog een naheffing van de BPM zullen krijgen. Bij één persoon werden 3000 sigaretten in beslag genomen.

Door de milieupolitie werd bij één persoon een vuurpijl aangetroffen, die in beslag genomen werd. Eén bestuurder bleek losliggende lading, zijnde gasflessen, te vervoeren. De flessen konden ter plaatse worden vastgezet, zodat de man zijn weg kon vervolgen. Naar drie personen werd een onderzoek ingesteld in verband met het vervoeren van oud ijzer.
Provincie:
Tag(s):