donderdag, 9. oktober 2008 - 11:14

174 basisschoolleerlingen in het Nationaal Park

Dwingelderveld

Op 15 oktober 2008 presenteert de schooljeugd van vijf basisscholen uit Midden-Drenthe haar kijk op het bos. Het is de feestelijke afsluiting van een door het Nationaal Park Dwingelderveld en de Provincie Drenthe gesubsidieerd project, waarbij kinderen kennis opdoen van het Nationaal Park en dit delen met hun ouders en andere belangstellenden. Doel van het project is de kinderen bewuster te maken van de natuur en van de waarde van het Nationaal Park.

Het basisschoolproject is op 2 oktober van start gegaan. Op die dag volgden 174 basisschool-leerlingen een soort snuffelstage in het Lheebroekerzand, dat zich aan de noordkant van het Nationaal Park Dwingelderveld bevindt. Op die tocht kwamen de leerlingen enkele medewerkers van na-tuurorganisaties tegen, die hen in het veld begeleidden en kennis lieten maken met de mooie natuur van het Dwingelderveld. Na de snuffelstage hebben de leerlingen op school verder gewerkt aan een onderdeel dat hen die dag heeft geïnspireerd en zijn ze de presentatie van 15 oktober gaan voorbereiden.

Op 15 oktober presenteert de jeugd haar kijk op het bos aan ouders en andere geïnteresseerden. Centraal in de presentaties staan de eigen waarnemingen en meningen van de leerlingen, waardoor een succesvolle avond gegarandeerd is. Voor de pauze zijn er presentaties in de grote zaal. Na de pauze kunnen de bezoekers 2 van de 6 workshops bijwonen. De workshops worden geleid door de leerlingen en gaan onder meer over dieren in het bos, jeneverbesstruwelen en paddenstoelen.

Wilt u zien hoe de kinderen uit Midden-Drenthe het Dwingelderveld hebben ervaren? Vanaf 19.30 uur kunt u ook bij de presentatie aanwezig zijn. De avond wordt gehouden in het Wilhelmina zalencentrum, Wilhelminaplein 2 in Beilen en duurt tot 21.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open.

Het basisschoolproject wordt uitgevoerd in opdracht van het Overlegorgaan Nationaal Park Dwingel-derveld en gecoördineerd door het IVN Consulentschap Drenthe. IVN Consulentschap Drenthe brengt jaarlijks het Nationaal Park en basisscholen uit de omgeving van het park bijeen.
Ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het bezoekerscentrum Nationaal Park Dwingelderveld, de Jeneverbesgilde, Stichting Veldwerk Nederland en de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe leveren een bijdrage.
Provincie:
Tag(s):