vrijdag, 4. januari 2008 - 15:57

18 ernstig zieke kastanjebomen gekapt

Den Haag

Tussen 7 en 11 januari 2008 worden op verschillende locaties in Den Haag 18 ernstig zieke kastanjebomen gekapt. Uit recente controles is gebleken, dat deze kastanjebomen onherstelbaar zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte.
Deze bomen moeten als verloren worden beschouwd. Dit jaar worden op de lege plekken nieuwe bomen geplant. Per locatie wordt bekeken welk soort boom het beste in het straatbeeld past.

In oktober 2007 zijn alle Haagse kastanjebomen onderzocht. Circa 52 procent van de 4400 kastanjebomen zijn op dit moment aangetast. Dit betekent een ongewijzigde situatie ten opzichte van de situatie in mei 2007. De licht aangetaste bomen worden tweemaal per jaar gecontroleerd en de ernstig aangetaste bomen driemaal per jaar. Tot op heden zijn 308 ernstig zieke kastanjebomen gekapt.
In februari 2008 wordt de groep met ernstig aangetaste bomen opnieuw gecontroleerd. De onderzoeken naar een bestrijdingsmiddel tegen deze ziekte geven nog geen houvast voor de toekomst van kastanjebomen. Daarom worden er nog geen kastanjebomen teruggeplant. Op veel plaatsen zijn bomen van een andere soort geplant.

De landelijke werkgroep Aesculaap, die het onderzoek naar deze nieuwe ziekte coördineert, heeft nog geen bestrijdingsmiddel tegen deze ziekte gevonden. Inmiddels is bekend dat de bacterie Pseudomonas synringae, de veroorzaker van de kastanjebloedingsziekte is. In het vervolgonderzoek wordt onder andere onderzocht onder welke omstandigheden de bacterie de ziekte veroorzaakt. De proeven met vier verschillende bestrijdingsmethoden in Den Haag worden voortgezet en wetenschappelijk begeleid door de landelijke werkgroep Aesculaap.
Provincie:
Tag(s):