dinsdag, 15. juli 2008 - 15:50

18 jaar en TBS met dwangverpleging voor moord op ex-schoonouders

Den Haag

De rechtbank 's-Gravenhage heeft de man die op 2 november 2007 in Monster zijn ex-schoonouders heeft vermoord, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en TBS met dwangverpleging. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 15 jaar en TBS met dwangverpleging geëist.

De man, die lid was van een schietvereniging, heeft zijn schoonouders doodgeschoten met zijn pistool en revolver die hij die dag met munitie bij zich had gestoken voordat hij naar het huis van zijn schoonouders is gefietst. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de man zijn ex-schoonouders opzettelijk en met voorbedachten rade om het leven gebracht en zich daarmee schuldig gemaakt aan een dubbele moord. Aanleiding voor de dubbele moord was dat de man de problemen rond de afwikkeling van zijn echtscheiding niet kon verkroppen en met name zijn ex-schoonvader zag als de kwade genius achter deze problemen.

Vanwege de uitzonderlijke ernst van de gepleegde misdrijven en gelet op de strafmaat die voor dergelijke misdrijven gebruikelijk is, heeft de rechtbank de man tot een langere gevangenisstraf veroordeeld dan door de officier van justitie was gevorderd.

De rechtbank was verder van oordeel dat, gelet op de psychische en sociale problematiek van de man, het belang van de veiligheid van anderen en van de algemene veiligheid van personen en goederen vordert dat verdachte ter beschikking zal worden gesteld. Er blijkt bij de man sprake te zijn van een gevaar voor recidive en van vermijding en verdringing, aangezien hij zichzelf nog steeds als slachtoffer beschouwt. Dat is de reden dat volgens de rechtbank niet met enkel terbeschikkingstelling kan worden volstaan, maar dwangverpleging aangewezen is.

De rechtbank heeft daarom naast gevangenisstraf de maatregel van TBS gelast met bevel dat verdachte van overheidswege zal worden verpleegd.
Provincie:
Tag(s):