maandag, 25. augustus 2008 - 14:08

1,8 miljoen euro voor meer rendement uit restwarmte

Den Haag

Minister Van der Hoeven stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor oplossingen om restwarmte en koude uit industriële processen efficiënter in te zetten, of duurzame warmte/koude-opwekking breder toe te passen in de industrie. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) maandag 25 augustus laten weten.

Van der Hoeven wil hiermee het gebruik van fossiele brandstoffen voor thermische energie in de toekomst fors terugdringen.

Restwarmte
De industrie (inclusief raffinage) is met 570 PJ de grootste thermische energievrager. Het grootste deel van deze warmte komt als restwarmte in de omgeving terecht via koelwater, koeltorens en rookgassen. Met het oog op energie-efficiency is het de uitdaging om deze restwarmte beter te benutten.

Aardgas
De warmte die de industrie nodig heeft, wordt grotendeels verkregen door het verstoken van aardgas. Gebruikmaking van duurzame warmteopties bespaart aardgas en voorkomt CO2-emissie. De ontwikkeling en toepassing van verschillende bronnen voor thermische energie vergroot bovendien de voorzieningszekerheid.

Op dit moment worden deze opties in de industrie onvoldoende toegepast. Daarom wil Economische Zaken dat ondernemers nieuwe en innovatieve technologieën of diensten ontwikkelen om restwarmte en/of -koude efficiënter te gebruiken, of duurzame warmte/koude-opwekking breder toe te passen in de industrie.
Categorie:
Tag(s):