woensdag, 25. juni 2008 - 21:13

20 jaar bosbeleid maakt landelijk gebied rijker

Assen

In 20 jaar tijd is het bosarsenaal in Drenthe uitgebreid met 2500 hectare nieuw bos en 35 landgoederen, waarvan 10 met een nieuwe landgoedwoning. Dat blijkt uit de evaluatie van het provinciaal bosbeleid in de periode 1987 – 2007.

In de periode tot 2014 lijkt de aanleg van nog eens 650 hectare reëel. Hiervoor is een aantrekkelijke subsidieregeling opgesteld. PvdA- gedeputeerde Munniksma stelt echter wel een andere compensatieregeling voor bij de functieverandering. ‘Ik wil tot een provinciebrede compensatieregeling komen’.

Het bosbeleid is een belangrijke bouwsteen voor het nieuw te ontwikkelen provinciaal omgevingsbeleid. Bosbeleid levert een bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied, natuur, toerisme en recreatie, landbouw en klimaatdoelstellingen, zo geeft het rapport aan. Munniksma signaleert echter wel een probleem. ‘Ruimte is schaars’, constateert de portefeuillehouder landbouw, natuur en toerisme. ‘We zullen meer planmatig om moeten gaan met de diverse beleidsvelden in het landelijk gebied om toerisme en recreatie én landbouw mee te laten profiteren’.

Een oplossing ligt volgens Munniksma in een provinciebrede compensatieregeling voor bos en natuur. Hij vindt dat beter moet worden gekeken naar de functie en potenties van een gebied. ‘Nieuw bos leg je aan in ecologische verbindingszones. Ook moeten we kijken naar toeristische en recreatieve mogelijkheden. Of heeft landbouw juist mogelijkheden? Hier moeten gemeenten meer een rol gaan spelen’, vindt Munniksma.
Provincie:
Tag(s):