woensdag, 16. april 2008 - 17:57

20 miljoen voor extra conciërges op basisscholen

Den Haag

Staatssecretaris Dijksma stelt structureel 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor extra conciërges in het basisonderwijs. Dat is goed voor minimaal 1550 extra conciërges. Dit heeft het ministerie van Onderwijs woensdag bekendgemaakt.

Het geld maakt deel uit van een breder pakket afspraken tussen de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. Ook kan elke school in de vier grote steden vanaf volgend schooljaar beschikken over een conciërge.

Staatssecretaris Dijksma heeft extra afspraken gemaakt met de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht over conciërges op basisscholen. In grote lijnen zien de afspraken met de vier grote steden er als volgt uit: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betaalt per school twee dagen per week een conciërge, de G4-gemeenten bekostigen één dag en de scholen nemen zelf ook een dag voor hun rekening.

In het geld dat basisscholen krijgen van het Rijk is al eerder geld ingeruimd om één dag per week een conciërge te kunnen betalen. Scholen in de krachtwijken, die binnen de termijn een aanvraag indienen, krijgen ook een conciërge.

Conciërges nemen schoolleiders en leraren veel werk uit handen, zodat zij zich optimaal kunnen richten op hun kerntaak: het lesgeven. Dit komt ten goede aan de onderwijsopbrengst en draagt bij aan de veiligheid in en om de school.
Provincie:
Tag(s):