donderdag, 11. september 2008 - 8:40

200 miljoen extra Onderwijs met Ambitie

Den Haag

De komende jaren gaat er 200 miljoen euro direct naar de scholen in het voortgezet onderwijs voor de verbetering van de kwaliteit. Met de regeling mogen scholen in overleg met leraren en ouders zelf bepalen op welke wijze zij het geld besteden.

Het bedrag uit de regeling wordt verstrekt per leerling. Een deel van het bedrag kan dit schooljaar al worden gebruikt. Een school van zo'n 1000 leerlingen zou in drie schooljaren op basis van de regeling in totaal zo'n 200.000 euro krijgen. Het geld wordt rechtstreeks op de rekening gestort.

Het extra geld is bedoeld voor het uitvoeren van de ambities die eerder zijn geformuleerd in de kwaliteitsagenda voor het voortgezet onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen hoe en aan welke van de prioriteiten ze het geld besteden.

De regeling ligt vast voor drie schooljaren. Het bedrag van 200 miljoen komt bovenop de extra middelen voor Maatschappelijke Stage, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, de schoolboeken en leraren.
Provincie:
Tag(s):