woensdag, 1. oktober 2008 - 10:00

200.000 ouderen zijn extreem eenzaam

Amsterdam

Op de internationale dag van de Ouderen, 1 oktober vraagt het Nationaal om aandacht voor de ruim 1 miljoen eenzame ouderen in ons land. Voor veel ouderen is een goede oude dag niet vanzelfsprekend. Zij verkeren door lichamelijke beperkingen, het wegvallen van sociale contacten en/of een beperkt budget in een sociaal isolement. Uit de schrijnende feiten blijkt dat Nederland nu al 200.000 ouderen extreem eenzaam zijn, deze groep zal de komende jaren nog verder groeien.

Het Nationaal Ouderenfonds ziet de ernst van dit probleem en roept 1 oktober, door de Verenigde Naties ook benoemd als internationale Dag van de Ouderen, uit tot nationale Vergeet-Ze-Niet dag, een jaarlijks terugkerende dag.

Ook het bedrijfsleven omarmt dit initiatief. Met de start van Feel So Young ambassadors club op 1 oktober, met als voorzitter mevrouw Jeannette van Zadelhoff, wordt ook de top van het bedrijfsleven gemobiliseerd om actie te ondernemen en geld bij elkaar te brengen. Dit geld wordt in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds besteed aan het bereiken van de doelstellingen van het Ouderenfonds. Naast fondsen leveren bedrijven ook vrijwilligers en worden gezamenlijke projecten opgestart. Samenwerking met bedrijven wordt steeds belangrijker en steun van het bedrijfsleven is sterk toegenomen ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Een van die doelstellingen van het Nationaal Ouderenfonds is ouderen uit hun isolement halen. Daarvoor koopt het Ouderenfonds onder meer speciale bussen. Inmiddels rijdt er in 30 plaatsen in Nederland zo'n BoodschappenPlusBus. Daarmee kunnen ouderen met elkaar uitstapjes maken en boodschappen doen. Uit onderzoek van professor Jenny Gierveld (VU Amsterdam) is gebleken dat eenzaamheidsbestrijding met een dienst als de BoodschappenPlusBus succesvol is.
Categorie:
Tag(s):