dinsdag, 1. april 2008 - 17:21

25 miljoen euro én eigen beeldmerk voor Noordoost-Twente

Deurningen

Afgelopen maandag hebben de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel in Deurningen het nieuwe beeldmerk gepresenteerd dat voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente ontwikkeld is. De overheden deden dat tijdens de ondertekening van het convenant voor het Nationaal Landschap Noordoost-Twente voor de periode 2008 tot en met 2013. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Het beeldmerk verbeeldt de kwaliteiten van het typische landschap in Noordoost-Twente, dat het Rijk heeft aangewezen als een van de 20 nationale landschappen in Nederland die het wil behouden en versterken. Het beeldmerk draagt bij aan een grotere herkenbaarheid van het Nationaal Landschap en is terug te vinden op alle uitingen over het Nationale Landschap Noordoost-Twente.

In het convenant hebben de gemeenten, het waterschap en de provincie afspraken vastgelegd over de uitvoering van het meerjarenprogramma landelijk gebied Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Het bevat onder meer afspraken over de versterking van plattelandstoerisme en recreatie, inpassing van het landschap in economische activiteiten zoals de landbouw, aanleg van multifunctionele accommodaties in de vier gemeenten, de aanleg en verbetering van fiets- en wandel paden in het gehele gebied, diverse waterprojecten, projecten op het gebied van landschap en cultuurhistorie, subsidie voor kleinschalige burger initiatieven, de inzet van gebiedsmakelaars en duurzaam beheer van landschapselementen (de groene en blauwe diensten).

Voor de uitvoering van de convenanten stellen de vier gemeenten bijna 6 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2008-2013, het waterschap ruim 5 miljoen en de provincie bijna 14 miljoen euro.

Deze maand sluit de provincie met alle 25 gemeenten en alle 5 waterschappen in Overijssel convenanten voor het landelijk gebied. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van perspectiefvolle landbouw, herstel, aanleg en onderhoud van natuur en landschap, versterking van de economische en sociale vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en verbeteringen in het watersysteem.

Het totale investeringsbedrag bedraagt bijna 145 miljoen tot en met 2013. Dit is inclusief de realisatie van de ecologische hoofdstructuur, structuurversterking van de landbouw, een gebiedsfonds voor groene en blauwe diensten, de provinciale bijdrage voor het Nationaal Landschap (ruim 11 miljoen euro) en het Europese Leaderprogramma (4,5 miljoen euro).

Niet alleen de overheden dragen bij aan de uitvoering, maar ook burgerinitiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Noordoost-Twente. Gedeputeerde Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) is blij dat voor de hele periode 2008-2013 afspraken met elkaar gemaakt zijn over wat er gaat gebeuren.

‘We weten nu precies wat we gaan bereiken voor natuur, landschap, cultuurhistorie, toerisme en recreatie, landbouw, water en voor de sociaal-economische infrastructuur in Noordoost-Twente. Dit maakt de uitvoering ervan goed te volgen voor iedereen. Het geld hiervoor is vrijgemaakt en we kunnen direct aan de slag.’
Provincie:
Tag(s):