vrijdag, 28. november 2008 - 14:52

27 procent huishoudens heeft betalings-achterstanden

Den Haag

Ruim 1,9 miljoen huishoudens hebben betalingsachterstanden, dit is 27 procent van alle Nederlandse huishoudens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om betalingsregelingen, creditcardschulden, rood staan en achterstallige rekeningen. Hypotheken zijn niet meegerekend. Dat blijkt uit de monitor betalingsachterstanden die staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 28 november heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Hoe vaak er sprake is van problematische schulden is niet bekend. Het gaat hier immers ook om mensen die rekeningen zijn vergeten, af en toe rood staan of een verantwoorde lening aan zijn gegaan.

Aboutaleb is van plan de monitor jaarlijks te laten herhalen om de resultaten te vergelijken. Bovendien wil hij in een verdiepend onderzoek laten vaststellen hoeveel mensen met betalingsachterstanden kampen met problematische schulden en hoe je dit snel kan signaleren. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek worden zo nodig aanvullende maatregelen genomen.

De monitor maakt zichtbaar dat sommige groepen vaker betalingsachterstanden hebben dan anderen. Zo hebben mensen die niet werken, alleenstaande ouders en allochtonen veel vaker schulden dan gemiddeld.

In mindere mate blijken ook jongeren, laagopgeleiden en mensen met een inkomen onder de 2.000 euro per maand meer schulden te hebben. Overigens hebben mensen die minder dan 1.000 euro per maand verdienen net zo vaak betalingsachterstanden als mensen minder dan 2.000 euro krijgen. Mensen boven de 65 hebben nauwelijks schulden.
Categorie:
Tag(s):