maandag, 7. juli 2008 - 12:20

2e ambulance-standplaats wijk Platvoet in Deventer

Deventer

De Regionale Ambulance Voorziening IJssel-Vecht onderneemt op korte termijn actie om in Deventer te zoeken naar een extra locatie voor een ambulancestandplaats. Dit is één van de uitkomsten van het overleg tussen de RAV IJssel-Vecht, gemeente Olst-Wijhe, provincie Overijssel en de ouderenbonden.

Het overleg vond plaats op initiatief van de provincie Overijssel om te onderzoeken hoe het aantal overschrijdingen van de aanrijtijden naar Olst-Wijhe verkleind kunnen worden.

Aanrijtijd kleiner
De nieuwe ambulancestandplaats komt waarschijnlijk in de omgeving van de wijk Platvoet in Deventer. Deze wijk is veel dichter gelegen bij Olst-Wijhe, daarmee wordt de gemiddelde aanrijtijd verkleind, zonder dat de gemiddelde aanrijtijd voor de bewoners in Deventer negatief wordt beïnvloed. De ambulance capaciteit in Deventer gaat de RAV IJssel-Vecht herschikken om het bereik richting de gemeente Olst-Wijhe te vergroten.

Rapid responder
Het flexibel inzetten van de rapid responder in de driehoek Deventer, Olst-Wijhe en Raalte is een tweede uitkomst. Vanaf september zet de RAV IJssel-Vecht de rapid responder blijvend in. Dan is de twee jaar durende pilot afgelopen, mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. “De inzet van de rapid responder heeft geleid tot een verbetering van de gemiddelde aanrijtijden en heeft zich ontwikkeld als aanvulling op de reguliere ambulancezorg� aldus Huizinga, directeur RAV IJssel-Vecht.

Deskundigheidsbevordering
De derde uitkomst betreft de deskundigheidsbevordering. De RAV IJssel-Vecht gaat samen met de gemeente Olst-Wijhe onderzoeken hoe een project opgezet kan worden om de deskundigheid van leken in reanimeren te vergroten. Kern van het project is het opleiden van vrijwilligers in reanimatie en gebruik AED (Automatische Externe Defibrillator).

Reanimeren betekent in dit geval het geven van mond-op-mondbeademing en hartmassage. Een AED is een apparaat waarmee een elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer op gang te brengen.
Provincie:
Tag(s):