vrijdag, 22. augustus 2008 - 10:25

30 Augustus: Nationale Nacht van de Vleermuis

Amsterdam

Nog nooit 'oog in oog' gestaan met een vleermuis? Benieuwd of alle enge verhalen juist zijn? Grijp dan dit weekend je kans en maak kennis met de vleermuizen van Nederland. In heel Nederland kan je terecht voor leuke activiteiten. Om mensen meer bewust te maken van de vleermuizen met wie wij onze leefgebieden delen, wordt op 30 augustus in heel Europa voor de twaalfde keer de Europese Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Elk jaar nemen hieraan meer dan 30 landen deel.

In Nederland worden verschillende activiteiten georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging VZZ. Voor het programma zie www.vleermuis.net.

Vleermuizen zijn een bedreigde diergroep. Er komen slechts 17 soorten voor in Nederland, waarvan de meeste heel zeldzaam of bijna uitgestorven zijn. Over vleermuizen doen nog altijd de wildste verhalen de ronde. Ze zouden in je haren vliegen, aanvallen, knagen aan isolatiemateriaal, geluidsoverlast veroorzaken, enzovoorts. Niets is echter minder waar: op de Nederlandse Nacht van de Vleermuis kun je zien en horen hoe vleermuizen echt leven! Het is een unieke kans om deel te nemen aan een wandeling met een vleermuizendetector en in een natuurgebied dicht bij huis oog in oog te komen met jagende vleermuizen.

Waarom een Europese Nacht van de Vleermuis? Onze natuurlijke bossen hebben de afgelopen eeuwen plaats moeten maken voor de mens. Veel vleermuizen die van nature in holle bomen leefden, moesten zich aanpassen aan een leven dichter bij de mens. Sommige soorten vinden we tussen dakconstructies van veestallen, kerken, kloosters of kastelen, maar ook in gewone huizen. Vleermuizen in huizen zijn meestal dwergvleermuizen, onze kleinste en meest algemene soort. Kolonies van dwergvleermuizen bevinden zich vooral in spouwmuren, rolluikkasten en tussen allerlei dakconstructies.
De natuurlijke leefgebieden van vleermuizen zijn zeldzaam geworden. Door het gebruik van insecticiden, intensieve landbouw en vervuiling van rivieren is onze natuur zeer insectenarm geworden. Ook hun verblijfplaats maakt vleermuizensoorten zeer kwetsbaar. Geschikte kolonieplaatsen of overwinteringplaatsen verdwijnen, holle bomen worden ondoordacht geveld, kolonies in huizen worden verjaagd en kerkzolders worden ontoegankelijk gemaakt bij restauratie. Ook landschapselementen als hagen, houtkanten en bomenrijen, die vleermuizen nodig hebben om naar hun jachtterrein te vliegen, verdwijnen in een snel tempo. Heel wat overwinteringplaatsen zijn onbekend en worden soms onwetend afgebroken of verstoord. Het gevolg is dat maar liefst 9 van de 17 soorten in Nederland op de rode lijst staan in de categorieën 'gevoelig' tot en met 'uitgestorven'. Alle vleermuizen en hun verblijfplaatsen genieten wettelijke bescherming, maar dat alleen is onvoldoende. Bijkomende, meer actieve beschermingsmaatregelen zijn ook nodig. Tijdens de Europese Nacht van de Vleermuis wordt hier in heel Europa aandacht voor gevraagd.

Meer informatie over de Nederlandse vleermuizen en hun leefgebieden vind je op www.vleermuis.net.
Categorie:
Tag(s):