dinsdag, 7. oktober 2008 - 10:13

31% van de jongeren groeit op in achterstandswijk

Leeuwarden

Bijna één-derde van de Friese jongeren tot 17 jaar groeit op in een achterstandswijk. Dit komt meestal door schulden van o.a. de mobiele telefoon.

Doordat gemeenten onvoldoende weten over dit probleem, komt er geen geld binnen voor deze doelgroepen. Schuldeisers maken het probleem nog groter om op een dringende wijze geld bij de jongeren te innen. Dit zijn enkele zaken die door de Nulmeting Armoede Fryslân meer onder de aandacht moet komen.
Provincie:
Tag(s):