donderdag, 24. juli 2008 - 11:56

33 miljoen euro voor praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs

Den Haag

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor het komend schooljaar 33 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds beschikbaar om leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter te laten doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs.

Het geld gaat naar 162 scholen met in totaal bijna 15.000 leerlingen. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag laten weten.

Veel leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben na afronding van hun school moeite met het vinden van een baan of een vervolgopleiding.

De 33 miljoen euro zijn bestemd voor projecten om de afstand naar werk of naar een beroepsopleiding voor leerlingen van 15 jaar en ouder te overbruggen.

Subsidie wordt onder meer verleend aan projecten waarbij leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Ook is er geld voor onderzoek naar de vaardigheden en interesses van de jongeren. Met die kennis kan vervolgens worden vastgesteld welk werk of welke opleiding het best bij een leerling past.

Het nu toegekende bedrag van 33 miljoen euro is aanmerkelijk hoger dan dat van het vorige schooljaar. Toen kregen 112 scholen ongeveer 25 miljoen euro subsidie voor deze projecten.
Provincie:
Tag(s):