woensdag, 28. mei 2008 - 16:30

3,4 miljoen euro voor baanbrekende microscopie technieken

Amsterdam

Het Laser Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam ontvangt een NWO-Groot subsidie voor grote investeringen van in totaal 3,4 miljoen Euro. Dit heeft de Vrije Universiteit Amsterdam woensdag laten weten.

Het Laser Centrum gebruikt deze subsidie om een nationale faciliteit op te zetten waar nieuwe, baanbrekende microscopietechnieken worden ontwikkeld die gebruik maken van laser licht. Bovendien zullen deze technieken toegepast worden om levende biologische systemen te onderzoeken in samenwerking met biologen, biomedici en clinici aan de VU en daarbuiten.

Het doel is om nieuwe instrumenten en methoden te ontwikkelen en te verbeteren om levende materie op verschillende niveaus te bestuderen: van individuele moleculen in cellen, de dynamica en structuur van cellen, tot cellen in weefsel, op een lengteschaal van nanometer (het miljardste van een meter) tot centimeter.

Leidraad zal zijn het Olympische motto: sneller, hoger, krachtiger. De technieken zullen onder andere toegepast worden in onderzoek naar het zenuwstelsel, fotosynthese, eiwittranslocatie en kanker, niet alleen om fundamentele biologische kennis te vergaren, maar ook om uiteindelijk toegepast te worden in de medische praktijk, van techniek naar kliniek.

Het Laser Centrum Vrije Universiteit is een samenwerkingsverband van een zevental natuurkundige, scheikundige en biologische onderzoeksgroepen die zeer succesvol onderzoek doen naar (laser)licht-materie interacties en bio-optica.

Het Laser Centrum maakt deel uit van LaserLab Europe, een door de Europese Unie gefinancierd consortium van laserinstituten. Binnen dit consortium wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en kunnen Europese onderzoekers gebruik maken van de geavanceerde laserfaciliteiten.

Gedurende de laatste jaren is binnen het Laser Centrum onderzoek met biologische en medische toepassingen steeds belangrijker geworden. Het doel is om deze focus, in samenwerking met biologische en medische onderzoekers onder andere aan de VU verder uit te breiden en te komen tot een instituut voor bio-optisch onderzoek van (inter)nationaal belang. De toegekende NWO-subsidie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Categorie:
Tag(s):