vrijdag, 20. juni 2008 - 0:40

35 havens nemen deel aan wereldhavens klimaatconferentie

Rotterdam

De afgelopen tijd hebben 35 havens zich aangemeld om deel te nemen aan de ‘2008 C40 World Ports Climate Conference’ dat op 9, 10 en 11 juli in Rotterdam wordt gehouden. Daaronder zitten alle vooraanstaande wereldhavens. Ze zijn uitgenodigd om te komen praten over maatregelen om het broeikaseffect te verminderen en de luchtkwaliteit in de havens te verbeteren.

Conferentiedirecteur Pieter Struijs is blij dat de International Association for Ports and Harbors (IAPH) bereid is gevonden om vervolgafspraken die op de conferentie worden gemaakt, te bewaken. “Duurzame vermindering van C02 - uitstoot verlangt een lange termijn benadering. De conferentie is een belangrijke stap op weg hier naartoe. Samenwerking op lange termijn is nodig. Daarom ben ik blij dat de IAPH het initiatief wil overnemen.�

De conferentiedirecteur streeft er niet naar dat er stringente afspraken worden gemaakt tussen de havens: “Schoon en duurzaam zijn relatieve begrippen. Zelfs in Californië kijkt men anders tegen milieuverontreiniging aan dan in Texas. Vandaar dat de organisatie niet streeft naar een gezamenlijke stellingname maar dat het iedere deelnemer afzonderlijk aanspreekt. Het vraagt maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen maar dan wel binnen de eigen situatie en verantwoordelijkheid.�

De conferentie is verbonden met het Rotterdam Climate Initiative. Dit is het ambitieuze klimaatprogramma waarin de gemeente Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken om de CO2-uitstoot fors terug te brengen. Rotterdam spreekt met dit initiatief de ambitie uit om in 2025 op zijn grondgebied de CO2-uitstoot met 50 procent te reduceren ten opzichte van 1990.
Provincie:
Tag(s):