woensdag, 8. oktober 2008 - 19:42

3500 m2 vervuiling door grafitti en illegaal plakken

Breda

De stad schoon en de graffitispuiter ontmoedigd. Dat is de inzet van de tweejarige proef ‘aanpak graffiti en illegaal plakken’ in het centrum van de stad. De proef is gestoeld op een gemeentelijke schoonmaakregeling met particulieren, met als doel de stad frequent en snel te reinigen. Het college van burgemeester en wethouders van Breda trekt totaal € 280.000 voor de proef uit.

Tijdens de zomer heeft de gemeente gemeten hoeveel vervuiling er in het centrum van de stad aanwezig is en waar zich de meeste vervuiling bevindt (de zogenaamde nulmeting). In juli werd 3.500 m2 vervuiling door met name graffiti en aanplakbiljetten geconstateerd, vooral op horecapanden en winkels.

In de loop van 2009 wordt bij eigenaren van deze panden de interesse gepeild in een schoonmaakregeling. De regeling komt erop neer dat voor € 100 per pand per jaar de gemeente het pand inspecteert, en binnen 5 werkdagen de vervuiling van het pand verwijdert. Graffiti van racistische aard verwijdert de gemeente binnen 24 uur na melding. Ook doet de gemeente bij racistische uitingen aangifte bij de politie.

De gemeente gaat vervolgens het centrum van de stad schoonmaken (de nulbeurt). Hiervoor trekt Breda € 130.000 uit. Daarna worden de panden wekelijks geïnspecteerd, zodat nieuwe graffiti of illegale aanplakbiljetten snel geconstateerd worden. De gesignaleerde vervuiling en de schoonmaakkosten worden per pand in een database vastgelegd. Zo is handhaving achteraf mogelijk en wordt de effectiviteit van de aanpak gemeten.
Provincie:
Tag(s):