maandag, 1. december 2008 - 17:28

4 miljoen euro voor bestrijden jeugd-werkloosheid grote steden

Den Haag

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen van minister Donner van SZW ieder € 1 miljoen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het geld gaat naar banenplannen die deze gemeenten hebben gemaakt voor meer en betere begeleiding van met name allochtone jongeren naar (leer)banen.

Minister Donner heeft dat in een convenant afgesproken met de wethouders Sociale Zaken van de betrokken gemeenten. Reden voor het extra geld is dat de jeugdwerkloosheid in deze steden minder snel daalt dan elders.

De gemeenten gaan meer werk maken van een samenhangende aanpak in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Leerlingen die dreigen uit te vallen worden beter bij de hand genomen. Gemeenten willen deze risicovolle jongeren een betere kans geven om langer en succesvoller onderwijs te volgen.

Gemeenten voorkomen hiermee toekomstige instroom in de bijstand. Daarom meer aandacht voor preventie. Verder krijgen werkende jongeren met de plannen meer kans zich met coaching op de werkplek te handhaven in een baan.

Minister Donner en de betrokken wethouders zullen de voortgang nauwlettend volgen in hun bestuurlijke overleggen. De hulp is toegesneden op het individu; de uitvoering van de plannen is maatwerk. De plannen worden in 2009 uitgevoerd; de 4 miljoen euro komt per 1 januari 2009 beschikbaar.

Nederland kent momenteel 83.000 jongeren tot 25 jaar die werkloos zijn; in de vier grote steden zijn dat er 19.000. De jeugdwerkloosheid is sinds het eerste kwartaal van 2007 gedaald met 5 procent, in de vier grote steden bleef de jeugdwerkloosheid vrijwel gelijk.
Provincie:
Tag(s):