zaterdag, 31. mei 2008 - 20:23

400 bekeuringen op de A7

De politie heeft vrijdagavond een verkeerscontrole gehouden op de A7. Daarbij werden in totaal circa 421 voertuigen, waarvan 16 vrachtauto’s gecontroleerd en zo’n 400 bekeuringen uitgeschreven. Deze vorm van preventieve controle blijft noodzakelijk, ook gezien het aantal en de verscheidenheid van de geconstateerde overtredingen.

De controle vond plaats op de rijksweg A7 bij het parkeerterrein de Walden. Via een fuiksysteem werd al het verkeer omgeleid naar het parkeerterrein. Daar werd het vrachtverkeer gescheiden van het overige verkeer. Vervolgens werd gecontroleerd op het voertuigreglement, wegenverkeerswet en anders strafbare zaken. De Friese politie werkte hierbij samen met onder andere het Korps Landelijke Politiediensten, Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat en Veilig Verkeer Nederland. In totaal hebben circa 55 medewerkers van de diverse diensten aan de controle deelgenomen.

De procesen-verbaal waren zeer uiteenlopend: technische gebreken, bescheiden die niet in orde waren en niet niet voldoen aan belastingregels. De meeste bekeuringen waren voor snelheid. Tijdens de controle werd ook daarop gecontroleerd. Van de 2.500 gecontroleerden reden er 300 te hard. Bij de technische gebreken waren het vooral de defecte verlichting (10 stguks) en gladde banden (7 stuks) die opvielen. Bij de papieren ging het vooral om het niet kunnen tonen van rij- of kentekenbbewijs maar ook om het rijden zonder geldig rijbewijs, vier keer.
Provincie:
Tag(s):