vrijdag, 21. maart 2008 - 10:06

43 Doden bij verkeersongevallen

Utrecht

In 2007 kwamen er in de provincie Utrecht 43 personen om het leven door ongevallen in het verkeer. Hiervan overleden 14 personen op een provinciale weg, 21 personen binnen de bebouwde kom en 8 personen op een rijksweg.

Het aantal verkeersdoden in 2006 bedroeg respectievelijk 39. Het totale aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht in 2007 is daarmee hoger dan in 2006 en gelijk aan het aantal verkeersdoden in 2005. De trend die zich sinds 1998 manifesteerde, een dalend aantal verkeersdoden, is daarmee afgevlakt.
Provincie:
Tag(s):