woensdag, 23. juli 2008 - 17:27

4,3 Miljoen euro voor promotie van groenten, kalfsvlees en planten

Enschede

De Europese Commissie heeft drie Nederlandse promotieprogramma’s goedgekeurd voor de promotie van groenten, kalfsvlees en planten. Alle programma’s hebben een looptijd van drie jaar met een totale bijdrage van de Europese Unie van ruim 4,3 miljoen euro. Dit heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdag laten weten.

Voor het groentenprogramma draagt de Europese Unie 900.000 euro bij. Bij het kalfsvleesprogramma gaat het om een EU-bijdrage van bijna 2,8 miljoen euro. Het plantenprogramma wordt voor ruim 660.000 euro door Brussel gecofinancieerd.

Het programma voor groenten is ingediend door AGF Promotie Nederland. Dit programma richt zich op verbetering van de afzet van paprika’s in Duitsland en Nederland.

Het programma voor kalfsvlees is ingediend door de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Hierbij gaat het om voorlichting over kwaliteitssystemen in de kalfsvleessector. Doellanden zijn Nederland, Duitsland en Italië.

Het plantenprogramma, dat is ingediend door het Internationaal Bloembollen Centrum, richt zich op versterking van de afzet van voornamelijk snij-tulpen in de Scandinavische landen.

Voorlichtingprogramma’s en activiteiten ter bevordering van de afzet van landbouwproducten op de interne markt (EU-markt) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor steun uit Brussel.

Lidstaten kunnen hiertoe programma’s indienen bij de Europese Commissie. Als de Commissie programma’s goedkeurt, komen deze in aanmerking voor cofinanciering van 50%.
Provincie:
Tag(s):