dinsdag, 21. oktober 2008 - 17:44

45 Procent minder tramongelukken

Den Haag

Over de periode 2000 tot en met 2007 zijn het aantal tramongelukken met 45% gedaald. In absolute cijfers betekent dit bijna een halvering van 754 naar 413 ongelukken.

Het merendeel van de ongelukken kent alleen materiële schade. Het aantal gewonden nam in dezelfde periode met 20% af. Daarmee is de veiligheid van trams is de afgelopen jaren verbeterd. Dit staat in het onderzoeksrapport “Rapportage over onderzoek en interviews veiligheid stadstrams�, dat de staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens het onderzoeksrapport komen de meeste aanrijdingen door: onoplettendheid van verkeersdeelnemers o.a. door toenemend MP3-gebruik, het negeren van verkeersregels door weggebruikers, onbekendheid van weggebruikers met de voorrangsregels van de tram, de inrichting van de trambaan en zijn omgeving en het verkeersgedrag van de trambestuurder.

Huizinga zal samen met de verantwoordelijk wegbeheerders in gesprek gaan hoe voorlichting en scholing ingezet kan worden om het aantal ongevallen met trams nog verder terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):