dinsdag, 29. januari 2008 - 11:34

464.000 euro voor culturele kweekvijver

Hoofddorp

Het Haarlemmermeerse college van burgemeester en wethouders stelt ruim 464.000 euro ter beschikking voor een tijdelijke voorziening voor de komende vijf jaar ten behoeve van de activiteiten van de Stichting Cilinder.

Deze zogenaamde sociaal culturele kweekvijver komt op het terrein van het voormalige cultureel jongerencentrum De Hoeve, Hoofdweg 574, in Hoofddorp. Het is de bedoeling dat hier creatieve en vernieuwende activiteiten worden ontwikkeld. Jongeren moeten zich hier kunnen ontplooien.

Met hun besluit voeren burgemeester en wethouders de motie uit die de Haarlemmermeerse gemeenteraad op 8 november 2007 heeft aangenomen. De gemeenteraad vraagt daarin om een bedrag van 250.000 euro voor de sociaal culturele kweekvijver. Om de motie uit te voeren, is echter meer geld nodig. Het college stelt voor een krediet beschikbaar te stellen van ruim € 464.000 uit de post nieuw beleid in de voorjaarsnota 2008.

Het college wil over deze financiering nader in discussie met de raad. Het grootste deel van het investeringsbedrag gaat op aan de aanschaf van een semi-permanent (houten) gebouw met een vloeroppervlakte van zo’n 250 vierkante meter. Dit kost zo’n 265.000 euro. Ook worden de mogelijkheden van huur onderzocht.

Het college had al eerder 25.000 euro uitgetrokken voor een activiteitenbudget en de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van Cilinder.
Provincie:
Tag(s):