vrijdag, 25. april 2008 - 11:22

4800 banen extra in de Amsterdamse haven tot 2020

Amsterdam

Amsterdam wil tot 2020 4800 extra banen creëren in de Amsterdamse haven. Hiervoor moet de overslag groeien van 66 miljoen ton in 2007 naar 125 miljoen ton in 2020. De groei van de haven zal op bestaand havengebied worden gerealiseerd.

Dit blijkt uit de concept-Havenvisie 2008-2020 van het College van B&W.
Werk Via het opzetten van Havenlogistieke opleiding en actieve arbeidsbemiddeling wil het College dat meer jongeren en werklozen een baan vinden in de haven. De aansluiting van Amsterdamse jongeren met de werkgelegenheid in het havengebied is één van de belangrijkste doelstellingen van het College.

Op dit moment werken er direct 32.000 mensen in de havens. Indirect gaat het om 53.000 arbeidsplaatsen. Grenzen De groei van de haven zal op bestaand havengebied worden gerealiseerd. Dit is mogelijk
door de beschikbare ruimte intensiever te gebruiken, door vrijkomende terreinen efficiënter in te richten en door droge terreinen te verbinden met diep water. Hiermee wordt het havengebied tot 2020 niet groter.

Het College maakt zich gezamenlijk met de partijen rond het Noordzeekanaalgebied hard bij het Rijk voor een nieuwe grote sluis bij IJmuiden. Het bestaande sluizencomplex heeft te weinig capaciteit om de gewenste groei en de steeds groter wordende schepen te kunnen accommoderen. Om de groeiambities waar te kunnen maken, is een nieuwe grote sluis essentieel.

Het College wil dat de Amsterdamse haven in 2020 één van de meest duurzame in Europa is. De haven zal zich actief gaan richten op het beperken van de CO2-uitstoot om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. De haven wil actief gaan stimuleren dat schepen schonere brandstof gebruiken, door
bijvoorbeeld kortingen te geven op het havengeld. Voor binnenvaart-schepen komt er walstroom beschikbaar. Ook voor zeeschepen wordt onderzocht of toepassing van walstroom mogelijk is. Lastig punt is dat schepen van over de hele wereld vandaan komen en met verschillende wattages werken. Om deze maatregelen te stimuleren wil de
gemeente Amsterdam met ingang van 2009 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar stellen via een Duurzaamheidfonds. De haven wil haar sterke positie in de energiesector gebruiken om biobrandstoffen een serieuze plek te geven in de op- en overslag van energieproducten.

Daarnaast wil de gemeente de haven aantrekkelijk maken voor recreanten en toeristen. Tevens moet er meer binding ontstaan tussen de haven en de Amsterdammers. Om dit te bereiken komen er
fiets- en vaarroutes, horecagelegenheden en festivals, uitzichtpunten en kunstwerken.
Provincie:
Tag(s):