dinsdag, 13. mei 2008 - 17:25

5000-ste rookmelder in Almere uitgereikt

Almere

Tijdens de slaap ruikt een mens niets. Van rook in de slaapkamer word je niet wakker, van het geluid van een rookmelder wel. Het installeren hiervan kan je leven redden. Daarom is Almere vorig jaar begonnen met een grootschalige campagne om de rookmelder onder de aandacht te brengen.

Dinsdag 13 mei reikte brandweer-commandant Leen van der Pols de 5000ste rookmelder uit aan Arjan Deutekom, directeur van Woningstichting GoedeStede, die de rookmelder zal plaatsen in een net gerenoveerde woning in de Staatsliedenbuurt.

In 2007 spraken de gemeente Almere, woningbouwvereniging Vesteda, GoedeStede, Ymere en De Alliantie Flevoland af dat binnen vijf jaar alle huurwoningen in Almere van een of meerders rookmelders zijn voorzien.

De rookmelderactie ging vorig jaar oktober tijdens de Nationale Brandpreventieweek van start. Inmiddels zijn er in 7 maanden door de woningcorporaties al bijna 2000 rookmelders geïnstalleerd in renovatiewoningen en na verhuizingen. In totaal staan er in Almere iets meer dan 25.000 huurwoningen (Woningmarktonderzoek, januari 2007).

Veiligheidschecks
Sinds de start van de actie zijn medewerkers Preventie van Brandweer Almere al meer dan 130 woningen langsgegaan voor een zogenaamde veiligheids-check. Bewoners van Almere konden zich hiervoor opgeven om te kijken of hun huis aan de eisen van brandveiligheid voldeed. In al deze woningen is gelijk ook een rookmelder geïnstalleerd.

Gratis rookmelders
Naast een project met de Protestants Christelijke Ouderenbond, die 30 rookmelders kreeg van Almere, konden ook klanten van de Dienst Sociale Zaken zich opgeven voor een gratis rookmelder waar 253 uitkeringsgerechtigden gebruik hebben gemaakt van dit aanbod. Ten slotte kregen alle medewerkers (1800) van de gemeente Almere afgelopen kerst een rookmelder in hun kerstpakket.
Provincie:
Tag(s):