maandag, 7. juli 2008 - 20:53

50.000,- euro voor buurt initiatieven

Eemsmond

De gemeente Eemsmond stelt jaarlijks € 50.000,-- beschikbaar voor initiatieven van inwoners om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Twee keer per jaar kunnen inwoners een plan indienen bij de gemeente voor de subsidie ‘Buurtbudgetten’. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een zwerfvuilactie of een wijksportdag, het opknappen van een speeltuin of plaatsen van een kunstwerk. De eerste ideeën moeten ingediend zijn voor maandag 1 september 2008. Het beste idee wordt elk jaar beloond met de ‘Eemsmond aan zet’-prijs.

Het uitgangspunt voor de subsidie ‘Buurtbudgetten’ is dat bewoners zelf tijd en energie investeren in het prettiger, veiliger en schoner maken van hun buurt. Alle buurten en wijken in Eemsmond kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Elk jaar vóór 1 maart en vóór 1 september kunnen inwoners een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente neemt binnen acht weken een beslissing over de aanvraag.

De ideeën moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de plannen de leefbaarheid in de buurt vergroten. Ook moeten andere buurtbewoners het initiatief steunen. De bewoners moeten daarnaast zelf zoveel mogelijk zorgen voor de uitvoering van de ideeën. De gemeente selecteert vooral op originaliteit van de aanvragen en de noodzaak voor de buurt.
Provincie:
Tag(s):