dinsdag, 2. september 2008 - 17:09

5,8 miljoen Euro voor gebiedsgericht sociaal beleid

Groningen

De provincie Groningen trekt voor de jaren 2009-2012 een bedrag van ruim 5,8 miljoen Euro uit voor gebiedsgericht sociaal beleid. Dit bedrag kunnen de gemeenten inzetten als provinciale cofinanciering bij de uitvoering van (regionale) gebiedsgerichte sociale agenda's.

Dit is een belangrijk onderdeel uit het ontwerp van de Sociale Agenda 2009-2012, die GS vandaag hebben vastgesteld. In de Sociale Agenda staan de onderwerpen en thema’s waaraan het provinciaal bestuur de komende periode wil werken. De thema’s van de sociale agenda zijn Jeugd, Participatie & Volksgezondheid en Wonen-Welzijn-Zorg.

Het sociaal beleid is een belangrijk onderdeel in het Collegeprogramma 2007-2011 "Groningen: sociaal en slagvaardig!�. GS kiezen daarbij voor een stimulerend beleid waarbij de samenwerking met andere partners voorop staat. Het gebiedsgericht werken neemt in de Sociale Agenda dan ook een belangrijke rol in. Als onderwerpen het beste op provinciale schaal kunnen worden opgepakt, neemt de provincie een structurele rol op zich.
Provincie:
Tag(s):