vrijdag, 5. september 2008 - 11:29

6 september: 2e Havengesprek op de Brink

Almere

Sportpark De Wierden en directe omgeving wordt heringericht als groen woongebied met veel sport- en recreatievoorzieningen. De gemeente Almere wil samen met Havenaren bepalen hoe dit nieuwe Sportpark de Wierden eruit gaat zien.

Zodoende is een uniek planvormingsproces in gang gezet waar alle Havenaren aan deel kunnen nemen.

Het college van B en W heeft vier uitgangspunten bepaald voor de herinrichting van Sportpark De Wierden en directe omgeving. Aanvullend hierop hebben Havenaren via de huis-aan-huis verspreide Bewonerspeiling ook inhoud kunnen geven aan vier uitgangspunten.

Resultaten van de Bewonerspeiling en de vier uitgangspunten van Havenaren worden tijdens het 2e Havengesprek op 6 september gepresenteerd.

Maar de invloed van Havenaren op de ontwikkeling van het nieuwe Sporpark De Wierden reikt verder. Havenaren kunnen zich namelijk ook opgeven voor het Havenpanel.

Dit Havenpanel kiest op 16 september het stedenbouwkundig bureau dat het plan voor het nieuwe Sportpark De Wierden gaat maken. En in de periode september-december blijft het Havenpanel actief betrokken bij het maken van het plan.

Havenaren worden opgeroepen zich op te geven voor het Havenpanel. Dit kan tijdens het 2e Havengesprek a.s. zaterdag op de Brink in Almere Haven van 12.00 uur – 18.00 uur of via sportparkdewierden@almere.nl.
Provincie:
Tag(s):